Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Η ειδική αγωγή αποτελεί ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαίδευσης του παιδιού. Δεν υποκαθιστά το σχολείο αλλά λειτουργεί ως αρωγός για την διεξοδικότερη κατανόηση των εκπαιδευτικών στόχων. Ακολουθεί τον ρυθμό μάθησης και τις ανάγκες του κάθε παιδιού με εξειδικευμένο τρόπο. Επιτυγχάνει τους στόχους της μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που δεν κουράζουν το παιδί αλλά το βοηθούν να κατακτήσει την διαδικασία της μάθησης με πιο ευχάριστες μεθόδους. Συμβάλλει στην σχολική ετοιμότητα του παιδιού, εκτιμώντας την επικοινωνιακή και την νοητική ικανότητα του παιδιού στοχεύοντας στην συναισθηματική οργάνωση και στην κατάκτηση των βασικών σχολικών γνώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξάσκηση των σχολικών δεξιοτήτων δηλαδή στην γραφή, την ανάγνωση και τα μαθηματικά όπως και στην κοινωνική προσαρμογή του παιδιού.