Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με το λόγο. Υπάρχουν δύο είδη λόγου. Ο προφορίκος και ο γραπτός. Και οι δύο αποσκοπόυν στη λειτουργική επικοινωνία του ατόμου.

'Όσον αφορά τον προφορικό λόγο επηρεάζεται από διαταραχές στην άρθρωση, στη φωνολογία, στη ροή του λόγου, στην έκφραση και στη σύνταξη, ανεξαρτήτως αιτιολογίας. Αυτά τα χαρακτηριστηκά αξιολογεί ο λογοθεραπευτής και θέτει εξατομικευμένη παρέμβαση λαμβάνοντας υπόψη του το γενικότερο προφίλ του θεραπευόμενου.

Τέλος ο λογοθεραπευτής παρεμβαίνει και σε περιπτώσεις καθυστέρησης έναρξης της ομιλίας.

Σε γενικές γραμμές σκοπός της επιστήμης της λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η θεραπεία και η αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου.