Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση

Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση

Η παιδοψυχιατρική παρακολούθηση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη και παρέμβαση του παιδιού. Ο παιδοψυχίατρος αποτελεί ένα απαραίτητο μέλος για μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική ομάδα, καθώς συμμετέχει στην διαγνωστική εκτίμηση του παιδιού. Η διαγνωστική εκτίμηση πραγματοποιείται μέσα από συναντήσεις με το παιδί και με τους γονείς. Η κλινική διάγνωση βασίζεται στο ταξινομικό σύστημα ICD-10 του Παγκόσμιου οργανισμού υγείας και καθορίζει την σφαιρική λειτουργικότητα του παιδιού καθώς και τις συμπεριφορικές ή συναισθηματικές δυσκολίες του. Ακόμη παραπέμπει το παιδί για εξετάσεις στο παιδονευρολόγο, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα συνεργάζεται με τους άλλους ειδικούς της Διεπιστημονικής ομάδας με τακτικές συναντήσεις και ανάλυση των περιπτώσεων. Έτσι μέσα από διεξοδική μελέτη των περιπτώσεων επιλέγεται το καταλληλότερο κάθε φορά θεραπευτικό πρόγραμμα για το παιδί.