Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ

Η θεραπευτική ιππασία είναι η εφαρμογή της ιππασίας σε άτομα με ειδικές ανάγκες με σκοπό την αποκατάστασή τους και τη βελτίωση της υγείας και της ζωής τους. Τα άλογα είναι ειδικά εκπαιδευμένα και αποτελούν το θεραπευτικό μέσο. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο. Χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον. Η ιπποθεραπεία χρησιμοποιεί την κίνηση του αλόγου για να βελτιώσει νευρολογικές και αισθητηριακές δυσλειτουργίες σε άτομα με κινητικά και νοητικά προβλήματα (χρήση ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματος για να πετύχει λειτουργικά αποτελέσματα). Τα αποτελέσματά της είναι η ομαλοποίηση του μυικού τόνου, η βελτίωση ελέγχου της κεφαλής, του κορμού και της λεκάνης, η αναχαίτηση παθολογικών προτύπων κίνησης και η προώθηση των φυσιολογικών, η βελτίωση του κινητικού και οπτικοκινητικού συντονισμού, η βελτίωση της ισορροπίας και των προστατευτικών αντιδράσεων, η προώθηση της σωστής στάσης σώματος, η βελτιωση του λόγου, η προώθηση και βελτίωση της βάδισης, η αύξηση του εύρους κινήσεως των αρθρώσεων, η διεύρυνση αντίληψης και γνωστικών δεξιοτήτων, η αύξηση της συγκέντρωσης και της προσοχής καθώς και η αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης.