Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Η θεραπευτική κολύμβηση αποτελεί ένα συνδυασμό κινησιοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ψυχαγωγίας. Η επίδραση του νερού είναι θεραπευτική καθώς βελτιώνει τα αντανακλαστικά, παρέχει καλύτερο έλεγχο των κινήσεων ,της ισορροπίας και του προσανατολισμού, βελτιώνει την αναπνευστική λειτουργία, υιοθετεί πιο φυσιολογικές στάσεις και κινήσεις και παρέχει χαλάρωση, βελτιώνοντας των έλεγχο των ακούσιων κινήσεων. Συνδιάζει τη ψυχαγωγία με τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων. Αποτελεί αρκετές φορές τον μοναδικό τρόπο για ανεξάρτητη κίνηση.